Γεωσκώληξ

“Η ανάσα του μέλλοντος αχνίζει δώρα με ψυχή”.

Βιβλία, χαρτικά, γραφική ύλη, αντικείμενα προσωπικής έκφρασης, δώρα, παιχνίδια. Σε ένα νέο χώρο πίσω από την Εθνική Τράπεζα.

Τηλ: 22670 32597

Photo Gallery: